Miami Open 2023: Ukraines Marta Kostyuk refuses handshake with Russias Anastasia Potapova

<div>Miami Open 2023: Ukraine's Marta Kostyuk refuses handshake with Russia's Anastasia Potapova</div>

Trending News